อธิษฐานขอถึงพระนิพพาน พอ.5269


  ประพันธ์     การที่ผมอธิษฐานขอถึงพระนิพพาน จะเป็นกิเลสหรือเปล่าครับ

  สุ.     แล้วจะถึงได้อย่างไรคะ

  ประพันธ์     ก็ถึงได้ด้วยการศึกษา การอบรม

  สุ.     เพราะฉะนั้นขอให้ได้มีการศึกษาให้เข้าใจธรรมยิ่งขึ้น ถูกต้องขึ้น

  ประพันธ์     จะดีกว่าใช่ไหมครับ

  สุ.     ก็ตรง และเป็นเรื่องละด้วย มาวันนี้ไม่มีอธิษฐานมาก่อนใช่ไหมคะ แสดงให้เห็นความตั้งมั่น เราจะใช้คำอะไรก็ตามแต่ เพราะว่าบางคนฟังธรรมแล้วก็เฉยไป แต่คนที่ฟังธรรมก็อยากจะเข้าใจ มีความมั่นคงตั้งมั่น ขณะนั้นคืออธิษฐาน ไม่ต้องใช้คำพูดอะไรเลยก็ได้ อย่างคนที่มาฟังธรรมทุกอาทิตย์ อธิษฐานทุกวันหรือเปล่าคะ วันศุกร์      อธิษฐานหรือเปล่า ก็ไม่ต้อง ใช่ไหมคะ หรือมีคะ? มีค่ะ คนที่อธิษฐาน กลัวจะไม่ได้มาหรือไงคะ ขอให้ได้มาทุกเสาร์อาทิตย์ ก็มีอุปสรรคที่คิดว่าอาจจะขึ้นได้ที่จะไม่มา แต่ตราบใดที่มาแล้ว  ก็แสดงให้เห็นถึงความมั่นคง แม้จะไม่ต้องกล่าวก็ตามแต่ แต่ก็มีความมั่นคงที่จะได้ฟังธรรม ถ้าอธิษฐานแล้วก็ไม่มาเลย เป็นอย่างไรคะ เดี๋ยววันอาทิตย์มีธุระ วันเสาร์ต้องไปสนทนากับเพื่อน อธิษฐานแล้วก็จริง แต่ก็ยังเป็นอย่างนั้น กับการที่แม้ไม่กล่าวเป็นคำพูด แต่ความมั่นคงที่จะเจริญกุศลยิ่งขึ้นก็มี

   

   


  หมายเลข 12053
  22 พ.ค. 2564