จิตรู้อารมณ์ได้ทุกอย่าง พอ.5263


  แสงธรรม     สงสัยว่า จิตรู้อารมณ์ได้ทุกอย่าง อยากให้อาจารย์อธิบายว่า จิตรู้เจตสิกที่ไม่ใช่สติปัฏฐานเป็นอย่างไรครับ

  สุ.     จิตสามารถรู้อารมณ์ได้ทุกอย่าง สิ่งที่ปรากฏทางตา จิตรู้ได้ไหม

  แสงธรรม     รู้ได้ครับ

  สุ.     ความรู้สึกเสียใจ รู้ได้ไหม

  แสงธรรม     รู้ได้ครับ

  สุ.     เพราะฉะนั้น จิตก็สามารถรู้อารมณ์ได้ทุกอย่าง แล้วแต่ว่าเป็นจิตประเภทไหน ไม่ใช่จิตทุกประเภทจะไปรู้ได้ทั้งหมด แล้วแต่ว่าเป็นจิตประเภทไหนด้วย

          เพราะฉะนั้นถ้าใครพูดผิด รู้ได้ไหมว่า ไม่ถูกต้อง นี่คือประโยชน์ของการฟังและเข้าใจ ซึ่งเป็นปัญญา เป็นสรณะ เป็นที่พึ่ง จะพึ่งใครคะ

  แสงธรรม     พึ่งธรรม

  สุ.     ค่ะ พึ่งพระธรรมที่ได้ฟังให้เกิดความเข้าใจ เพราะถ้าไม่มีพระธรรม ก็ไม่มีทางจะเข้าใจได้ ตอนนี้คงไม่ต้องไปถึงรู้อารมณ์ได้ทุกอย่าง แต่ว่าจริงๆก็รู้ได้ เพราะขณะนี้กำลังรู้ได้

   


  หมายเลข 12013
  29 เม.ย. 2564  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari