ในมนุษยภูมิทำไมแต่ละคนถึงมีความต่างกัน พอ.5253


  สุกัญญา     นามปฏิสนธิ อย่างในมนุษยภูมิ ทำไมแต่ละคนถึงมีความต่างกัน ซึ่งจริงๆเมื่อกี้ฟังแล้ว ไม่ได้มีรูปปฏิสนธิด้วยหรือคะ

  สุ.     ในภูมิที่มีขันธ์ ๕ ต้องมีทั้งนามธรรมและรูปธรรม เพราะฉะนั้นรูปที่มี ๑ ขันธ์ คือ อสัญญสัตตาพรหม มีแต่รูปปฏิสนธิ ไม่มีจิตเลยระหว่างที่เป็นอสัญญสัตตาพรหมบุคคล สำหรับอีก ๔ ภูมิ เป็นอรูปพรหมภูมิ ไม่มีรูปใดๆเลย มีแต่นามธรรมล้วนๆ คือ จิตและเจตสิกเกิดขึ้น และภูมิที่เหลือ เป็นภูมิที่มีขันธ์ ๕ คือ มีทั้งนามธรรมและรูปธรรม

  สุกัญญา     หมายถึงปฏิสนธิ

  สุ.     ในภูมิไหน

  สุกัญญา     ปฏิสนธิมี ๒๐ มีนาม ๑๙ และรูป ๑

  สุ.     คือ รูปปฏิสนธิ มีภูมิเดียว อสัญญสัตตาพรหมภูมิ ไม่มีนามธรรมเลย  สำหรับจิตปฏิสนธิก็ยังแยกเป็น อรูปพรหมภูมิ ๔ ไม่มีรูปเลย แต่มีจิตปฏิสนธิ

  สุกัญญา     ปฏิสนธิในภูมิมนุษย์ ก็ต้องมีรูปปฏิสนธิด้วย

  สุ.     พร้อมกันค่ะ กรรมทำให้จิต เจตสิกและรูปซึ่งเป็นผลของกรรมเกิดพร้อมกันทันที อาศัยกันและกันด้วย เพราะฉะนั้นในภูมิที่มีขันธ์ ๕ นามธรรมจะเกิดนอกรูป ไม่อาศัยรูปไม่ได้เลย


  หมายเลข 11919
  20 พ.ย. 2563  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari