เมื่อสติปัฏฐานเกิดจะเข้าใจอะไร พอ.5253


  อรรณพ     ที่ท่านอาจารย์ตอบคำถามคุณวิชัย ก็เลยคิดว่า ก่อนที่เราจะศึกษาธรรม เราก็ไม่ได้คิดอะไรมาก ตัวเราเอง หรือคนที่นั่งอยู่ที่นี่ เกิดมาก็ดำเนินชีวิตไป แล้วรู้ว่าทุกคนก็ต้องตาย ก็แค่นั้นเอง เมื่อได้มาฟังเพียงขั้นเรื่องราว เราก็คิดว่า จริงๆน่าอัศจรรย์มากที่พวกเราทั้งหลายยังไม่ตาย เกิดมาแล้วก็มีการเห็น การได้ยิน ขณะที่ไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ได้กลิ่น ไม่ได้ลิ้มรส ไม่ได้กระทบสัมผัส ไม่ได้คิดนึกอะไร ก็ยังเป็นภวังค์ ดำรงให้เป็นบุคคลนั้นอยู่ไปด้วยความมหัศจรรย์ของชนกกรรม ที่ทำให้ทุกคนยังไม่ตาย ยังนั่งกันอยู่ที่นี่ เพราะฉะนั้นก็คิดถึงว่า กรรมเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์และซับซ้อนมากๆ ที่เป็นปัจจัยหลักทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามอำนาจของกรรม

  สุ.     ค่ะ วันนี้ฟังธรรมเข้าใจแค่นี้ ฟังต่อไปอีก ก็เข้าใจมากขึ้น สะสมไป จากโลกนี้แล้วก็ไม่ได้หายไปไหนเลย ก็สะสมสืบต่อทำให้แต่ละคนที่เมื่อเกิดมาแล้ว ไม่ได้คิดว่าจะมีวันนี้ที่ได้ฟังพระธรรม เพราะว่าตอนเป็นเด็ก มีใครคิดไว้ก่อนไหมคะว่า จะฟังพระธรรม แต่ก็มีปัจจัยที่ทำให้ได้ยินได้ฟัง แล้วมีการพิจารณา ค่อยๆเข้าใจขึ้น

          นี่ก็แสดงให้เห็นว่า สภาพธรรมที่เกิดและสะสมก็ปรุงแต่งแต่ละภพแต่ละชาติให้เป็นแต่ละบุคคลต่างๆกันไป ถ้าศึกษามีความเข้าใจขึ้น อย่าลืมนะคะ มีความเข้าใจขึ้น ความเข้าใจที่แยบคายจะประคับประคองให้เวลาที่สติสัมปชัญญะเกิด แล้วรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามปกติในขณะนี้ อย่าลืมนะคะ ถ้าเป็นสติสัมปชัญญะ เป็นสติปัฏฐาน จะเข้าใจความหมายของความเป็นอนัตตาของสติที่เกิด และจะรู้ด้วยว่า จากการศึกษาเรื่องวาระหนึ่งๆ ที่มีการเห็น การได้ยิน ขณะที่สติสัมปชัญญะเกิด กำลังรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏ สั้นมาก เพราะศึกษาแล้วว่า มีภวังคจิตเกิดคั่น แสดงให้เห็นว่า แต่ละขณะเวลานี้ที่สืบต่อกันอย่างรวดเร็ว เพราะไม่รู้ภวังคจิต  แต่พอรู้ความเป็นภวังคจิต อะไรคะ พอปรากฏแล้ว หมดแล้ว ภวังค์เกิดคั่นแล้ว ใช่ไหมคะ ทางตาปรากฏซ้ำอีก ภวังค์เกิดคั่นอีกแล้ว

   

   


  หมายเลข 11921
  20 พ.ย. 2563  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari