การปฏิบัติธรรม พอ.5247


  อุไรวรรณ   ผู้ถามสรุปมาว่า กระผมมีความสนใจใคร่ศึกษาในพระอภิธรรมมาก และสนใจในการปฏิบัติ

  สุ.   สนใจปฏิบัติ หรือว่าสนใจที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆ ในขณะนี้ ต้องคิดแล้วใช่ไหมคะ ถ้ามิฉะนั้นแล้วก็จะผิดทางอีก

  อุไรวรรณ   ท่านผู้เขียนบอกว่าสนใจในการปฏิบัติ เฝ้าสังเกตจิตใจตนเอง และตอนต้นละคะ ก็พูดว่า กระผมเป็นผู้ปฏิบัติธรรมคนหนึ่ง เพราะฉะนั้นผู้เขียนอาจจะเข้าใจคำว่า “ปฏิบัติธรรม” ตามความเป็นจริงหรือเปล่าคะ

  สุ.   ถ้าเข้าใจจริงๆ ก็ต้องรู้ว่า ขณะนี้เป็นธรรมที่จะรู้ได้ ไม่ใช่เพียงขั้นฟัง และจะเข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้น ต้องอาศัยอะไร ต้องมีเหตุ ฐานะที่จะทำให้สามารถเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได้จริงๆ ไม่ใช่หวังที่จะทำให้เห็น ให้รู้ แต่เป็นความเข้าใจ ปัญญาคือความเข้าใจถูก ความเห็นถูก ไม่ต้องไปที่อื่นเลย มีสิ่งที่กำลังปรากฏและเข้าใจหรือไม่เข้าใจ เพราะอะไร ต้องเป็นการอบรมให้เข้าใจยิ่งขึ้น  เพื่อละความไม่รู้ และความไม่เข้าใจ


  หมายเลข 11843
  6 มี.ค. 2563