ใครเป็นสัตบุรุษ พอ.5247


  บง   เมื่อเช้านี้ตอนประมาณตีห้าครึ่ง ได้ฟัง กล่าวถึงเรื่องอาหารที่จะทำให้สติเกิด ที่สนใจก็คือ ๑. ฟัง ๒. ศรัทธา และ ๓. คบสัตบุรุษ ๓ อย่างนี้ก็สามารถทำให้สติเกิด เพราะจากฟัง ทีนี้ศรัทธา ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งตรงคำว่า ศรัทธา

  สุ.   ความผ่องใสของจิต สภาพที่ผ่องใส

  บง   เมื่อฟังแล้วเข้าใจ ใช่ไหมคะ

  สุ.   เป็นกุศลจิตค่ะ เป็นโสภณเจตสิก

  บง   ก็คือฟังแล้วศรัทธาเกิด แล้วคบสัตบุรุษ นี่คือเป็นอาหารของสติปัฏฐาน ทำให้เกิดได้แล้ว

  สุ.   ต้องไปหาอาหาร หรือกำลังมีอาหาร

  บง   กำลังมีอยู่ตอนนี้ค่ะ

  สุ.   ต้องไปเรียงลำดับหรือเปล่าคะ หรือว่าความจริงจะรู้ได้จากการที่ว่า ใครเป็นสัตบุรุษ ใครไม่ใช่สัตบุรุษ ที่ทรงแสดงทั้งหมด เริ่มจากการคบค่ะ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด คบใคร ก็จะมีความเห็น มีความคิด มีความโน้มเอียง ค่อยๆเป็น ค่อยๆไป ตามการคบหาสมาคม ค่อยๆคุ้นเคยกับการกระทำและความคิด

  เพราะฉะนั้นแม้แต่สัตบุรุษ ก็จะต้องรู้ว่า ใครเป็นสัตบุรุษ พระธรรมที่ทรงแสดง ทรงแสดงให้เราสามารถที่จะรู้ได้ว่า ใครเป็นสัตบุรุษ ใครไม่ใช่สัตบุรุษ ถ้าเป็นสัตบุรุษ ก็จะกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆ ที่จะทำให้เกิดปัญญาของผู้นั้นเองจากการฟังและไตร่ตรอง แล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้น ไม่ใช่หมายความว่าต้องเชื่อ หรือต้องจำ โดยที่ไม่เข้าใจ แต่ฟังแล้วพิจารณาในเหตุในผล ในความเป็นจริง


  หมายเลข 11845
  10 มี.ค. 2563