ทั้งหมดเพื่อคลายความเป็นเรา พอ.5243


  นีน่า     จำเรื่องเสมอ นามธรรมไม่เหมือนกับรูปธรรม

  สุ.     ถ้าไม่ลืมเสมอ ผิดปกติหรือเป็นปกติคะ เพราะว่าแม้สติสัมปชัญญะที่เกิด มีเหตุปัจจัยน้อยหรือมากในสังสารวัฏฏ์ที่จะเกิด หรือเมื่อไม่เกิดแล้ว แล้วจะเกิดอีกนานไหม หรือบางครั้งก็อาจจะไม่เกิดเลยก็ได้ แต่ทั้งหมดเพื่อคลายความเป็นเรา แต่ทีนี้พอฟังแล้ว เป็นปัจจัยให้อยากได้ เพื่อเรา ก็เป็นการสวนทางอยู่ตลอดเวลา

  นีน่า     แต่เราเข้าใจว่า เป็นสิ่งที่ดีถ้าเจริญปัญญา ปัญญาเป็นสิ่งที่ดี ที่ต้องเจริญ แต่โดยไม่มีตัวตน อยากมาก เพราะว่าตัวตนอยากจะรู้

  สุ.     ค่ะ ก็เห็นความยากว่า เพราะเหตุใดผู้ที่เป็นผู้ตรง ก็ต้องอบรมเจริญปัญญาจนกว่าจะค่อยๆรู้ขึ้น

          เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็รู้ได้ว่า ถ้าหลงลืมสติบ่อย ก็เพราะเหตุว่ามีเหตุที่สะสมมาที่จะหลงลืมสติ ยังมากเหลือเกิน ก็ตามความเป็นจริง

          เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้สติเกิด แล้วไปคิดว่า สติเกิดมากๆ เอาเหตุนั้นมาจากไหน

  ประทีป     แต่ว่าความเข้าใจขั้นการฟัง ก็ต้องสมบูรณ์เพียงพอ

  สุ.     ต้องศึกษาด้วยความละเอียดรอบคอบ และเป็นไปเพื่อการละ ถึงจะกันโลภะได้

  ประทีป     ถ้าเป็นไปด้วยการละ ก็ครอบคลุมหมดว่า ขณะที่เป็นผู้ไม่หลงลืมสติเสมอ ก็คงไม่ถูกต้องแล้ว

   

   


  หมายเลข 11737
  11 ต.ค. 2562