เหมือนฝันที่ไม่เคยตื่นขึ้นมารู้ความจริงว่าขณะนี้ไม่ใช่เรา ไม่มีเรา พอ.4231


    สุ.     กุศลจิตก็คือขณะนี้ เดี๋ยวนี้ ที่กำลังมีศรัทธาที่จะได้ฟังพระรัตนตรัยเพื่อที่จะได้เข้าใจ เพราะเหตุว่าการที่จะเข้าใจธรรมที่กำลังปรากฏไม่ง่าย เพราะเหตุว่าการฟังต้องเป็นการค่อย ๆ เข้าใจขึ้นในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังและก็พิจารณาว่าเป็นความจริงซึ่งตามที่เคยกล่าวไว้ก็คือว่าทุกคนมีชีวิตอยู่เหมือนฝัน เพราะเหตุว่าสิ่งที่มีจริง ๆ ในขณะนี้เกิดแล้วดับ หมดไปแล้วทุกขณะ เพราะฉะนั้นก็มีแต่ความทรงจำเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏ เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ไม่ฟังพระธรรมเลยทั้งชาติก็คือเหมือนฝันที่ไม่เคยตื่นขึ้นมารู้ความจริงว่าขณะนี้ไม่ใช่เรา ไม่มีเรา แต่ว่าเป็นเพียงธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกขณะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังต้องค่อย ๆ พิจารณาจนกว่าจะค่อย ๆ เข้าถึงความจริง เพราะเหตุว่าที่กล่าวว่าธรรมทุกอย่างที่เกิดมีปัจจัยปรุงแต่ง เกิดแล้วก็ดับ แค่นี้จริงแค่ไหน คือฟังแล้วก็จริง แต่ว่าแค่ฟังใช่ไหม ฟังแล้วก็จริง แต่ก็ต้องจริงจนกระทั่งถึงสามารถที่จะมีความมั่นคงที่จะเข้าใจถูกในลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏ มิฉะนั้นก็เหมือนเลื่อนลอย ได้ฟังมาเพียงว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับ แต่ในขณะนี้ก็ไม่ได้มีความเข้าใจในลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นจะไปประจักษ์การเกิดดับอะไรได้ในเมื่อสิ่งที่ปรากฏเพราะเกิดแล้วดับ แต่ถ้ายังไม่ปรากฏ ไม่เกิด แล้วแค่คิดนี่ก็ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมที่มีจริง ๆ ในขณะนั้นได้


    หมายเลข 11422
    11 พ.ค. 2561