ลักษณะสภาวะที่เป็นกุศลเกิด เราศึกษาหรือเปล่า พอ 4231


    นิภัทร     เดี๋ยวนี้เรากำลังศึกษาเรื่องราว เพื่อจะให้เข้าถึงการศึกษาธรรม อย่างกุศลจิตก็เป็นชื่อ ขณะที่กุศลจิตจริง ๆ เกิด เราก็ยังไม่ได้ศึกษา เพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่รู้ตัวเองว่ามีจิตเป็นกุศลเมื่อไหร่ ท่านบอกว่าเป็นคนเลวทราม ขณะที่จิตเป็นกุศล ไม่มีชื่อเรียก แต่สภาพที่เป็นกุศล ลักษณะสภาวะที่เป็นกุศลเกิด เราศึกษาหรือเปล่า  หรือเราศึกษาแต่ชื่อ ถ้าเรายังไม่ศึกษาตรงนี้ ท่านก็บอกว่าเป็นบุรุษเลวทราม ผมด้วยนะเป็นบุรุษเลวทราม บุรุษแปลรวม ๆ ว่าเป็นคน เป็นคนเลวทราม ท่านหมายถึงทั้งผู้หญิงผู้ชาย ไม่ใช่หมายเฉพาะแต่ผู้ชายอย่างเดียว


    หมายเลข 11421
    11 พ.ค. 2561