นิพพาน พอ. 4230


  ผู้ถาม     นิพพานเป็นนามธรรมและก็เป็นสภาพรู้ใช่ไหมคะ

  สุ.     ถ้าสภาพธรรมใดเป็นสภาพรู้ สภาพนั้นต้องเกิดขึ้นรู้

  ผู้ถาม     แสดงว่านิพพานเป็นนามธรรมที่ไม่รู้หรือ

  สุ.     ถูกต้อง

  ผู้ถาม     ถ้าเกิดเราศึกษาธรรมแล้วก็มีความทรงจำด้านการเจริญสติ แล้วทีนี้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรทำให้ความจำหายไปก็ได้ใช่ไหม

  สุ.     ขณะนั้นเป็นธรรมหรือเปล่า

  ผู้ถาม     ค่ะ

  สุ.     ก็เป็นธรรมแต่ละประเภท แม้ขณะใดก็ตามที่จิตเกิด ต้องมีสัญญาเจตสิกเกิดจำ แต่จะจำอะไรนั้นก็แล้วแต่ ต้องมีความเข้าใจที่มั่นคง


  หมายเลข 11395
  7 พ.ค. 2561