นั่นคือผลของการฟังหรือเปล่า พอ.4230


    สุ.  แม้ว่าจะมีจิตคิดที่จะอนุเคราะห์ใครให้เข้าใจธรรมแต่ก็บังคับบัญชาไม่ได้ถ้าไม่ฟังหรือไม่เห็นประโยชน์ แม้ความคิดอย่างนี้ก็ไม่เกิดถ้าไม่ได้ฟังธรรมโดยความเข้าใจขึ้น แต่ถ้ามีความเข้าใจขึ้น จะไม่เดือดร้อนเพราะบางคนบอกว่าอยากให้ทุกคนรู้ อยากให้ทุกคนเข้าใจ ก็เป็นไปไม่ได้ ขณะที่กำลังอยากแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเดือดร้อนไหม นั่นคือผลของการฟังหรือเปล่า แต่ว่าถ้าขณะใดก็ตามมีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น แล้วเกิดคิดว่าบังคับบัญชาไม่ได้ อะไรจะเกิดก็เกิด มีเหตุแล้วจึงได้เกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้น จะเห็นได้ว่าเมื่อฟังแล้วจึงเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นในทางที่ตรง ในทางที่เป็นธรรมได้


    หมายเลข 11394
    6 พ.ค. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari