ปิดกั้นการที่จะเห็นว่าเป็นธรรม

ผู้ถาม     จะขอความกรุณาอาจารย์ช่วยแนะนำเมื่อเวลาทางวาจาไม่ออก มาเป็นอกุศล แต่สภาพจิตนั้นเป็นอกุศล

สุ.     แนะนำแล้วทำได้หรือเปล่า          

ผู้ถาม     คงไม่ได้

สุ.     แต่สามารถเข้าใจได้ใช่ไหมว่าหนทางเดียวคือต้องเข้าใจขึ้นนั่นคือหน้าที่ของปัญญา ไม่ใช่หน้าที่ของเราซึ่งไปปิดกั้นปัญญาอีกแล้ว ปัญญาก็เกิดไม่ได้เพราะว่าเราไปปิดกั้นความพยายามด้วยความเป็นตัวตนที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วก็มีความพอใจด้วยในการที่เราทำได้อย่างนั้น เพราะฉะนั้นก็ปิดกั้นการที่จะเห็นว่าเป็นธรรมที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย กำลังสะสมอยู่ใช่ไหม ค่อย ๆ เข้าใจขึ้นจากการที่ไม่เคยเข้าใจเลย

 


หัวข้อหมายเลข  11118
ปรับปรุง  24 ม.ค. 2561