สิ่งที่มีค่าที่สุดที่อยู่ในจิต คือ ปัญญาและคุณความดี


    สิ่งที่มีค่าที่สุดที่อยู่ในจิต คือ ปัญญาและคุณความดี 


    หมายเลข 10890
    7 มิ.ย. 2560    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari