สิ่งที่มีค่าที่สุดที่อยู่ในจิต คือ ปัญญาและคุณความดี