พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง


    พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง


    หมายเลข 10889
    30 พ.ค. 2560    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari