ร้องไห้กับสิ่งที่ไม่มี

  เพราะความไม่รู้และยึดมั่นในสิ่งต่างๆว่ามีจริงๆ ด้วยความเป็นเรา จึงมีความ

  เศร้าโศกเสียใจเมื่อสิ่งนั้นจากไปหมดไป ดังนั้นจึงควรอบรมปัญญาเพื่อค่อยๆ

  เข้าใจตามความจริงว่ามีเพียงสภาพธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏให้รู้แล้วก็ดับไป ไม่มี

  สิ่งที่เป็นเรา และของเราเลย


  หมายเลข 10590
  ปรับปรุง 27 ก.ค. 2559