ร้องไห้กับสิ่งที่ไม่มี

เพราะความไม่รู้และยึดมั่นในสิ่งต่างๆว่ามีจริงๆ ด้วยความเป็นเรา จึงมีความ

เศร้าโศกเสียใจเมื่อสิ่งนั้นจากไปหมดไป ดังนั้นจึงควรอบรมปัญญาเพื่อค่อยๆ

เข้าใจตามความจริงว่ามีเพียงสภาพธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏให้รู้แล้วก็ดับไป ไม่มี

สิ่งที่เป็นเรา และของเราเลย


หัวข้อหมายเลข  10590
ปรับปรุง  27 ก.ค. 2559