รีรอที่จะเข้าใจความจริง

ทำไมจึงรีรอที่จะเข้าใจความจริง อะไรทำให้รีรอ และการเห็นประโยชน์ที่จะ

เข้าใจความจริงโดยไม่รีรอคืออย่างไร


หัวข้อหมายเลข  10591
ปรับปรุง  27 ก.ค. 2559