ในขณะระลึกรู้นามหรือรูป

ในขณะที่กำลังระลึกรู้นามหรือรูปบ่อยๆ เนืองๆ จะเกิดความเบื่ออารมณ์หรือไม่


รายการแนะนำ