ตามรอยบาทพระศาสดา

อย่างไรจึงจะเป็นการดำเนินตามรอยพระบาทของพระบรมศาสดา อย่างแท้จริง


หัวข้อหมายเลข  10881
ปรับปรุง  16 พ.ค. 2560