ธรรมกายไม่ใช่วัด

สถานที่ใดที่ไม่ใช่สถานที่อันสงบ สำหรับภิกษุจะศึกษาธรรมวินัย ขัดเกลากิเลส

ที่นั้นไม่ใช่วัดในพระพุทธศาสนา


หัวข้อหมายเลข  10880
ปรับปรุง  16 พ.ค. 2560