โสดาปัตติมรรคจิต

 
บ้านธัมมะ
วันที่  20 ก.ย. 2551
หมายเลข  9914
อ่าน  6,425

โสต (กระแส) +อาปตฺติ (ถูกต้อง) + มคฺค (หนทาง) +จิตฺต (จิต)

มรรคจิตที่ถูกต้องกระแสนิพพานเป็นครั้งแรก หมายถึง จิตที่สัมปยุตต์ด้วยองค์มรรค ซึ่งมีพระนิพพานเป็นอารมณ์โดยการประหาณกิเลสเป็นครั้งแรก เป็นมรรคจิตดวงแรกซึ่งเกิดขึ้นก่อน เรียกว่า “ปฐมมรรค” เป็นโลกุตรกุศล ทำให้สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาสสังโยชน์ ซึ่งเป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพ และอกุศลประเภทเดียวกันในหมวดธรรมอื่นๆ สิ้นไปโดยเด็ดขาด (สมุจเฉทปหาน)


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
วันที่ 23 ก.ย. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่ 8 ส.ค. 2554

กราบขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 1 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
atit.3061
วันที่ 13 ส.ค. 2564

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ