โสดาปัตติผลจิต

 
บ้านธัมมะ
วันที่  20 ก.ย. 2551
หมายเลข  9915
อ่าน  3,970

โสต (กระแส) +อาปตฺติ (ถูกต้อง) +ผล (เกิดจากเหตุ) +จิตฺต (จิต)

จิตที่เป็นผลของโสดาปัตติมรรค หมายถึง โลกุตรวิบากจิตดวงแรกที่เสวยผลจากการหลุดพ้นจากกิเลส ผลจิตที่เกิดขึ้นเป็นการปหานกิเลสที่เป็นปฏิปัสสัทธิปหาน คือ ละโดยความเป็นธรรมที่สงบระงับแล้ว ทำให้บุคคลผู้บรรลุได้ชื่อว่า พระโสดาบัน


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 14 ม.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 1 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Kalaya
วันที่ 28 ม.ค. 2566

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เฉย
วันที่ 17 ก.พ. 2567

ขออนุโมทนาสาธุครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ