สังขตธรรม
 
บ้านธัมมะ
วันที่  25 ส.ค. 2551
หมายเลข  9666
อ่าน  1,665

     สงฺขต(อันปัจจัยกระทำพร้อมแล้ว ปรุงแต่งแล้ว)+ธมฺม (ธรรม) ธรรมอันปัจจัยปรุงแต่งแล้ว หมายถึงสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยเป็นเหตุทำให้เกิด เมื่อหมดเหตุปัจจัยสภาพธรรมนั้นๆ ก็ดับ สังขตธรรมจึงหมายถึงสภาพธรรมที่มีการเกิดดับได้แก่ จิต๘๙ เจตสิก๕๒ รูป ๒๘  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 27 ส.ค. 2551

     ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pornpaon
วันที่ 29 ส.ค. 2551

      ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ