สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  25 ส.ค. 2551
หมายเลข  9664
อ่าน  3,460

     ส (มี)+อุปาทิเสส(ขันธ์อันเป็นส่วนเหลือ)+นิพฺพาน (ออกจากตัณหา ความดับ)+ธาตุ (สภาพที่ทรงไว้ ความไม่ใช่สัตว์ บุคคล) ธาตุคือนิพพานอันเป็นสภาพที่ดับกิเลสโดยยังมีขันธ์เหลืออยู่ หมายถึง การดับกิเลสโดยสิ้นเชิงของพระอรหันต์ (กิเลสนิพพาน)โดยที่ยังดำรงขันธ์อยู่  ยังมีการเสวยสุข-ทุกข์ตามอำนาจของกรรมเก่า แต่เหตุที่จะทำให้เกิดกรรมใหม่ คือกิเลสและกุศลจิต อกุศลจิต ได้สิ้นไปหมดแล้ว พระอรหันต์จึงดำรงชีวิตอยู่เปรียบเหมือนลูกจ้างที่รอเวลาเลิกงานเพื่อรับค่าจ้าง ฉะนั้น คือรอเวลาที่จะปรินิพพาน เพื่อความสุขที่เป็นนิจนิรันดร์ไม่มีการเวียนว่ายไปในสังสารวัฏฏ์อีกต่อไป  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pornpaon
วันที่ 29 ส.ค. 2551

      ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
พุทธรักษา
วันที่ 11 ธ.ค. 2552

     พระอรหันต์จึงดำรงชีวิตอยู่ เปรียบเหมือนลูกจ้างที่รอเวลาเลิกงานเพื่อรับค่าจ้าง ฉะนั้น. ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เซจาน้อย
วันที่ 25 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
kullawat
วันที่ 29 ธ.ค. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ