รู้เเจ้งอารมณ์
 
Joe22
วันที่  14 ส.ค. 2551
หมายเลข  9572
อ่าน  550

สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก คำว่า "รู้เเจ้งอารมณ์" หมายถึงอะไรครับ ได้ยินท่านอาจารย์กล่าวถึงบ่อยๆ

ขอบคุณครับ


Tag  จิต รู้เเจ้งอารมณ์
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 15 ส.ค. 2551

คำว่า "รู้เเจ้งอารมณ์" หมายถึง รู้ ซึ่งเป็นลักษณะของจิต  เช่นทางตา จักขุวิญญาณเห็นสี หรือ รู้แจ้งรูปารมณ์ก็ได้ ทางทวารหู จิตรู้เสียงที่กำลังปรากฏ หรือรู้แจ้งสัททา-รมณ์  ทางจมูก ลิ้น กาย ใจก็เช่นเดียวกัน คือจิตรู้อารมณ์ คือสิ่งที่กระทบทวารนั้นๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 15 ส.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kaewin
วันที่ 15 ส.ค. 2551
การรู้แจ้งอารมณ์  ก็คือ  นามไปรู้รูป นั้นล่ะครับ  เราก็ต้อง รู้  จัก รูป  จิต  เจตสิก ก่อนครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 16 ส.ค. 2551

ที่ชื่อว่าจิต  เพราะเป็นใหญ่ในการรู้แจ้งอารมณ์ได้ทั้ง 6 ทวาร แต่รู้ทีละอารมณ์ เช่น

 รูปารมณ์ค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ