คำถามเกี่ยวกับสภาพธรรมะ
 
Joe22
วันที่  14 ส.ค. 2551
หมายเลข  9573
อ่าน  548

สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก  สภาพธรรมะเมื่อเกิดจึงปรากฎ  มีคำถามดังนี้ครับ

1. เราสามารถรู้สภาพธรรมะผ่านทาง ตา เเละ หู เท่านั้นใช่ไหมครับ2. เเละการรู้สภาพธรรมะนั้น ผ่านทาง ตา เเละ หู จะไม่เกิดพร้อมกันใช่ไหมครับ

ขอบคุณครับ


Tag  สภาพธรรมะ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 15 ส.ค. 2551
๑.สภาพรู้คือจิตและเจตสิกเมื่อเกิดขึ้นต้องอาศัยทวาร หรือประตู ถ้าปราศจากทวารแล้วสภาพรู้ก็เกิดขึ้นรู้สภาพธรรมไม่ได้  ดังนั้นปัญญาเป็นธรรมะที่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงต้องอาศัยทวารทั้ง ๖ เกิดขึ้น๒.สภาพของนามธรรมเกิดดับรวดเร็วมาก จิตที่รู้ทางตา เป็นจิตประเภทหนึ่ง จิตที่รู้ทางหูเป็นจิตประเภทหนึ่ง และในระหว่างการรู้ทางตาและหูยังมีจิตอีกจำนวนมากเกิดขึ้นรู้อารมณ์ แต่ด้วยความไม่รู้ตามเป็นจริงเราก็คิดว่าเป็นจิตขณะเดียวกันที่เกิดขึ้นรู้ทางตา ทางหู หรือทวารอื่นๆ   เมื่อศึกษาพระธรรมที่ผู้ตรัสรู้แสดงไว้ย่อมเข้าใจตามเป็นจริงว่า มีจิตหลายประเภทเกิดดับสลับกันตลอดเวลาและตลอดชีวิตทุกภพชาติ..
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 15 ส.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 16 ส.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 16 ส.ค. 2551

ขณะที่เห็นเป็นวิถีจิต  หลังจากเห็นแล้วมีภวังคจิตคั่นก่อนจึงจะได้ยินเสียงค่ะ 

จิตเห็นและจิตได้ยินไม่เกิดพร้อมกัน  คนละขณะค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
paderm
paderm
วันที่ 16 ส.ค. 2551

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

1.รู้ในที่นี้หมายถึง รู้โดยจิต เพราะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ และรู้ด้วยปัญญา

 คือรู้ตามความเป็นจริงของสภาพธรรมว่าเป็นธรรมไม่ใช่เราดังนั้นสภาพรู้ไม่ว่าจะเป็นจิตหรือปัญญาจะเกิดขึ้น ต้องอาศัย ตา หู...ใจจึงเกิดขึ้นได้ครับ

  [๑๙๖]  เทวดาทูลถามว่า

  เมื่ออะไรเกิดขึ้น  โลกจึงเกิดขึ้น 
 
  [๑๙๗]  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า

  เมื่ออายตนะ ๖ เกิดขึ้น  โลกจึงเกิดขึ้น

  แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่มี ตา หู ...ใจแล้ว โลกคือสภาพธรรมที่เกิดดับ เช่น จิตและ-

เจตสิก รวมทั้งปัญญาก็เกิดไม่ได้เลยครับแต่เพราะอายตนะ 6 เกิดขึ้น(ตา..ใจ)โลกคือ

จิตและเจตสิกรวมถึงปัญญา จึงเกิดขึ้นได้

2.ทางตาก็มีอารมณ์หนึ่ง(สี) ทางหูก็มีอารมณ์หนึ่ง(เสียง) ดังนั้นทวารทางตาจะไม่เกิด

พร้อมกับทวารหู เพราะมีอารมณ์คนละอารมณ์กันแต่เพราะสภาพธรรมเกิดดับเร็วมากจึง

เหมือนกับว่าทั้งเห็นและได้ยิน เหมือนเกิดพร้อมๆ กันครับ อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 16 ส.ค. 2551
  ขออนุโมทนา ครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ