วิรตีเจตสิก

 
บ้านธัมมะ
วันที่  28 ก.ค. 2551
หมายเลข  9394
อ่าน  6,235

วิรตีเจตสิก

วิรติ (การงด การเว้น การวิรัติ) + เจตสิก (สภาพที่เกิดกับจิต)

เจตสิกที่ทำให้เกิดการงดเว้นจากบาป หมายถึง โสภณเจตสิก ๓ ดวง

๑. สัมมาวาจาเจตสิก เป็นสภาพที่งดเว้นจากวาจาทุจริต ๔

๒. สัมมากัมมันตเจตสิก เป็นสภาพที่งดเว้นจากกายทุจริต ๓

๓. สัมมาอาชีวเจตสิกเป็นสภาพที่งดเว้นจากอาชีพทุจริตที่เป็นไปทางวาจา ๔ และทางกาย ๓

วิรตีเจตสิกทั้ง ๓ ดวงนี้เกิดได้กับจิตเพียง ๑๖ ดวงเท่านั้นคือเกิดได้กับมหากุศลจิต ๘ ดวงและ โลกุตรจิต ๘ ดวง วิรตีที่เกิดกับมหากุศลจิตจะเกิดได้ทีละดวง ซึ่งเป็นไปในกุศลขั้นศีล เพราะอารมณ์ ของวิรตีทั้ง ๓ นั้นต่างกันจึงเกิดไม่พร้อมกัน ส่วนวิรตีที่เกิดกับโลกุตรจิต จะต้องเกิดพร้อมกันทั้ง ๓ ดวง เพราะเป็นองค์ของอธิศีลสิกขา ซึ่งทำกิจประหาณกิเลสเป็นสมุจเฉท และเพราะมีอารมณ์ คือ พระนิพพานอย่างเดียวกัน


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 30 ก.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
prakaimuk.k
วันที่ 6 ส.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pornpaon
วันที่ 15 ส.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 5 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
bigcat001
วันที่ 10 พ.ย. 2565

อนุโมทนาคับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ