วิสังขารธรรม

 
บ้านธัมมะ
วันที่  1 ส.ค. 2551
หมายเลข  9438
อ่าน  2,094

วิสังขารธรรม

วิ (ไม่ ปราศจาก) + สงฺขาร (การปรุงแต่ง) +ธมฺม

ธรรมที่ปราศจากการปรุงแต่ง หมายถึง พระนิพพาน ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับ มีอยู่คงอยู่อย่างนั้น เป็นสภาวธรรมที่เที่ยง สงบ ประณีต ไม่สามารถรู้ได้ด้วยการตรึกนึกคิด หรือเดาเอา ไม่เป็นอารมณ์ของปุถุชนแม้ด้วยความฝัน แต่สามารถประจักษ์ แจ้ง ได้ด้วยการอบรมวิปัสสนาปัญญา จนกว่าจะเป็นพระอริยบุคคล


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 1 ส.ค. 2551

ไม่เป็นอารมณ์ของปุถุชนแม้ด้วยความฝัน สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 5 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ