วีติกกมกิเลส
 
บ้านธัมมะ
วันที่  1 ส.ค. 2551
หมายเลข  9440
อ่าน  2,908

วีติกกมกิเลส

วิ (วิเศษ แจ้ง ต่าง)+อติ (ยิ่ง เกิน ล่วง)+กม (ก้าว)+กิเลส (เครื่องเศร้าหมอง)

เครื่องเศร้าหมองที่ก้าวล่วงอย่างยิ่ง  หมายถึง กิเลสอย่างหยาบที่มีกำลังซึ่งก้าวล่วงออกมาทางกาย วาจา เช่น การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การกล่าววาจาทุจริตต่างๆ เป็นต้น ละได้ด้วยกุศลขั้นศีล 


  ความคิดเห็น 1  
 
prakaimuk.k
วันที่ 6 ส.ค. 2551
  ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 2  
 
suwit02
วันที่ 10 ส.ค. 2551

   สาธุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Nongnuch
Nongnuch
วันที่ 14 พ.ย. 2553

Anumotana ka.

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 5 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ