โวฏฐัพพนวาระ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  6 ส.ค. 2551
หมายเลข  9474
อ่าน  1,030

โวฏฐัพพนวาระ

โวฏฺฐพฺพน (การกำหนด การตัดสิน)+วาระ (คราว รอบ โอกาส)

คราวหรือโอกาสของโวฏฑัพพนจิต หมายถึง วิถีจิตที่อรมณ์สิ้นสุดตรงโวฏฐัพพนวิถี เพราะเมื่อโคจรรูปกระทบกับปสาทรูปทางปัญจทวาร ด้วยเหตุปัจจัยที่บกพร่องบางประการ อตีตภวังค์จึงเกิดดับสืบต่อกัน ๔ - ๙ ขณะ ภวังคจลนะจึงไหว และภวังคุปัจเฉทะจึงตัดกระแสภวังค์ ปัญจทวาราวัชชนจิตเกิดขึ้นรำพึงถึงอารมณ์แล้วดับไป ทวิปัญจวิญญาณดวงใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไป 

สัมปฏิจฉันนจิตเกิดขึ้นรับอารมณ์ต่อดับไป สันตีรณจิตเกิดขึ้นไต่สวนอารมณ์ดับไป โวฏฐัพพนจิตเกิดขึ้นตัดสินอารมณ์ แต่เพราะอารมณ์มีกำลังอ่อน เพราะใกล้จะดับแล้ว ชวนจิตจึงไม่เกิด เพราะถ้าเกิดจะต้องเกิดดับสืบต่อกันถึง ๗ ขณะ เพราะฉะนั้น โวฏฐัพพนจิตจึงเกิด ๒ - ๓ ขณะ และเป็นภวังคจิตต่อไป อารมณ์ที่เป็นไปตามวิถีจิตนี้เรียกว่า ปริตตารมณ์ (อารมณ์ที่เล็กน้อยมีกำลังอ่อน)


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pornpaon
วันที่ 18 ส.ค. 2551

   ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Nongnuch
Nongnuch
วันที่ 14 พ.ย. 2553

Anumotana ka.

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 11 พ.ค. 2561

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 5 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ