ก่อนตายจะทำอย่างไร จงทำเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  25 ก.ค. 2551
หมายเลข  9373
อ่าน  1,370

   ความจริง ความตายเร็วที่สุด ก่อนตายอาจจะนอน ป่วยไข้ หรือ สนุกสนานร่าเริง แต่พอถึงเวลาตายก็ตายได้ แม้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ตายได้... เพราะฉะนั้น ความตายตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ชั่วขณะจิต ดังนั้น ใครจะรู้ว่าเมื่อใด ถ้าคิดว่าก่อนตายจะทำอย่างไร จงทำเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้
   แต่ว่าไม่มีใครจะไปทำอะไรได้ เพราะปกติ คนอยากจะมีกุศลทุกวัน แต่ตามเหตุพอมีเหตุของอกุศล อกุศลก็เกิด...  และไม่ต้องคร่ำครวญว่า อกุศลมากเหลือเกินเพราะเหตุว่า ถ้ารู้เรื่องเหตุและผลแล้ว และรู้ว่ากุศลน้อย ก็ต้องอบรมเจริญกุศลโดยไม่ประมาท


  ความคิดเห็น 1  
 
prakaimuk.k
วันที่ 26 ก.ค. 2551

  ขออนุโมทนาค่ะ.....คนเรามักคิดว่าได้เตรียมตัวพร้อมแล้ว ในเรื่องต่างๆ ของชีวิต แต่เราเตรียมตัวพร้อมแล้วจริงหรือ ทั้งในชีวิตนี้ชีวิตหน้าและต่อๆ ไป กุศลจิตที่เกิดแม้ชั่วขณะหนึ่งๆ นั้น เป็นสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิต.....

   

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pornpaon
วันที่ 26 ก.ค. 2551

เตือนใจว่าไม่ควรประมาทในกุศลหรืออกุศลชั่วขณะจิตหนึ่ง เพราะไม่มีทางรู้ได้เลย ว่าจะตายลงไปในขณะใด

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ajarnkruo
วันที่ 27 ก.ค. 2551

การเจริญกุศลที่ควรเจริญอย่างยิ่ง คือ การเจริญปัญญารู้ความจริงของธรรมะ

ขออนุโมทนาครับ...

 
  ความคิดเห็น 4  
 
suwit02
วันที่ 27 ก.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
opanayigo
วันที่ 1 ส.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 3 ส.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
คุณ
วันที่ 30 ก.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
pamali
วันที่ 11 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ