คบบัณฑิต คอยเกื้อกูลในทางธรรมอยู่เสมอ ๆ
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  25 ก.ค. 2551
หมายเลข  9369
อ่าน  1,529

  ถ้าเราคบบัณฑิต   (บัณฑิต คือ   ผู้ดำเนินไปด้วยปัญญา, เป็นผู้ที่คิดดี ทำดี  พูดดี,เห็นโทษโดยความเป็นโทษ เป็นต้น)  หรือ สัตบุรุษ (บุคคลผู้สงบ, คนดี)  ซึ่งเป็นบุคคลที่รู้คุณค่าหรือเห็นประโยชน์ของกุศล   มีจิตใจประกอบด้วยเมตตาธรรม   คอยเกื้อกูลในทางธรรมอยู่เสมอๆ   ก็จะส่งเสริมเกื้อหนุนให้เราเป็นผู้เจริญในกุศลธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปได้ ครับ

  ดังนั้น การคบ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ   ถ้าคบคนพาล  อาจนำพาเราไปสู่หนทางแห่งความเสื่อมได้    ในทางตรงกันข้าม  ถ้าคบบัณฑิต คบคนดี  ก็มีแต่จะนำพาเราไปสู่หนทางแห่งความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป  ครับ

  ...ขออนุโมทนาครับ...


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 25 ก.ค. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็น 2  
 
พุทธรักษา
วันที่ 27 ก.ค. 2551


ขออนุโมทนาค่ะ.

 
  ความคิดเห็น 3  
 
เซจาน้อย
วันที่ 27 ก.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 4  
 
Komsan
วันที่ 1 ส.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 3 ส.ค. 2551

   ขออนุโมทนาค่ะ  

 
  ความคิดเห็น 6  
 
Pararawee
วันที่ 4 ส.ค. 2551

จริงค่ะ เห็นด้วย อนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 7  
 
คนเจ้าโทสะ
วันที่ 5 ส.ค. 2551

สาธุ สาธุ  สาธุ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
pamali
วันที่ 11 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 17 ก.พ. 2557

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ