คบคนพาล ย่อมเป็นทางที่จะนำเราไปสู่ความเสื่อม
 
Guest
วันที่  25 ก.ค. 2551
หมายเลข  9368
อ่าน  1,353

     คำว่า    การคบ     ถึงแม้ว่าจะมีพยัญชนะอยู่หลายคำที่ใช้     ไม่ว่าจะเป็น การคบหาการสมาคม   การส้องเสพ    การจงรักภักดี    การเข้าไปหา   การเข้าไปนั่งใกล้  เป็นต้น ก็ตาม  ก็เพื่อแสดงให้เห็นตามความเป็นจริงว่า  ถ้าเราอยู่กับใคร      คลุกคลีกับบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดนาน ๆ      การโน้มเอียงไปตามบุคคลนั้น         ก็ย่อมสามารถที่จะเป็นไปได้สูง

ถ้าคบคนพาล       (คนพาล   คือ   ผู้ตัดประโยชน์ทั้งในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้า,  เป็นบุคคลที่คิดชั่ว   ทำชั่ว  พูดชั่ว,  ไม่เห็นโทษโดยความเป็นโทษ เป็นต้น)     ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่รู้ประโยชน์ของกุศล   เป็นผู้ที่กระกอบแต่ทุจริตประการต่าง ๆ    ใครแนะนำดีก็ไม่รับฟัง เป็นต้น    ย่อมเป็นทางที่จะนำเราไปสู่ความเสื่อมได้    เพราะจะทำให้เราเหินห่างจากการฟังพระธรรม  อบรมเจริญปัญญา   และ   เหินห่างจากการเจริญกุศลประการต่าง ๆ  ด้วย  ซึ่งความโน้มเอียง   หรือความคล้อยตาม      ย่อมจะเพิ่มขึ้นเป็นไปทีละเล็กทีละน้อย ครับ


Tag  กุศล คนพาล คบหา คลุกคลี คล้อยตาม ความเสื่อม คิดชั่ว จงรักภักดี ทำชั่ว ทุจริต บุคคล ประโยชน์ ป

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 25 ก.ค. 2551

           

  สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pornpaon
วันที่ 25 ก.ค. 2551

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
พุทธรักษา
วันที่ 25 ก.ค. 2551

 

อนุโมทนาค่ะ.

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
prakaimuk.k
วันที่ 26 ก.ค. 2551

     การอบรมปัญญาที่เจริญขึ้นละเอียดขึ้น   จะช่วยให้ตัดสินได้ว่าผู้ใดควรแก่การคบหา

เข้าใกล้ ผู้ใดควรแก่การหลีกให้ห่างไกล.....ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Preawpraw
วันที่ 5 มิ.ย. 2553

 

                                  คบคนพาล ชีวิตติดลบ  ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pamali
วันที่ 11 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 17 ก.พ. 2557

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ประสาน
วันที่ 25 มี.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
มกร
มกร
วันที่ 22 ต.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ