วิปปยุตตจิต

 
บ้านธัมมะ
วันที่  17 ก.ค. 2551
หมายเลข  9290
อ่าน  1,786

วิ (ไม่ ,ปราศจาก) + ป (ทั่ว) + ยุตฺต (ประกอบ) + จิตฺต (จิต)

จิตที่ไม่ประกอบทั่ว หมายถึง จิตที่ไม่มีเจตสิกที่สัมปยุตต์เหล่านั้นเกิดร่วมด้วยมี ๒ ประเภท คือ

๑. ทิฏฐิคตวิปปยุตต์ คือ โลภมูลจิต ๔ ดวง ที่ไม่มีทิฏฐิเจตสิกเกิดร่วมด้วย

๒. ญานวิปปยุตต์ คือ กามาวจรโสภณจิต ๑๒ ดวง ที่ไม่มีปัญญาเจตสิกเกิด ร่วมด้วย

ในคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะแสดงว่า อเหตุกจิต ๑๘ ดวง ไม่เป็นทั้งสัมปยุตตจิตและวิปปยุตตจิตแต่คัมภีร์รุ่นหลังจากนั้นสงเคราะห์เป็นวิปปยุตตจิต เพราะไม่มีเจตสิกที่เป็นสัมปยุตต์เกิดร่วมด้วย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pornpaon
วันที่ 22 ก.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 13 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ