วิปปยุตตธรรม
 
บ้านธัมมะ
วันที่  17 ก.ค. 2551
หมายเลข  9292
อ่าน  1,178

วิ (ไม่) + ป (ทั่ว) + ยุตฺต (ประกอบ) + ธมฺม (ธรรม)

ธรรมที่ไม่ประกอบทั่ว หมายถึง นามธรรมกับรูปธรรมซึ่งไม่สามารถเข้ากันได้อย่างสนิทเหมือนนามกับนาม แม้จะเกิดที่เดียวกัน เช่น ปสาทรูป ๕ เป็นวิปปยุตต์กับทวิปัญวิญญาณ หทยวัตถุเป็นวิปปยุตต์กับจิตที่เป็นมโนธาตุ และมโนวิญญาณธาตุ หรือแม้จิตที่เป็นปัจจัยให้เกิดจิตตชรูปก็เป็นวิปปยุตต์ต่อกัน


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pornpaon
วันที่ 22 ก.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 13 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ