วิปปยุตต์

 
บ้านธัมมะ
วันที่  17 ก.ค. 2551
หมายเลข  9289
อ่าน  3,157

วิ (ไม่ ปราศจาก) + ป (ทั่ว) + ยุตฺต (ประกอบ)

ไม่ประกอบทั่ว หมายถึง สภาพธรรมที่ไม่ประกอบพร้อมด้วยลักษณะ ๔ อย่างคือ เกิดพร้อม ดับพร้อม รู้อารมณ์เดียวกัน และเกิดที่เดียวกัน

๑. วิปปยุตต์ ได้แก่ ความเป็นวิปปยุตต์โดยความไม่มี คือ ไม่มีสภาพธรรมนั้นๆ มาประกอบ เช่น ทิฏิฐิคตวิปปยุตต์ หมายถึง โลภมูลจิตที่ไม่มีทิฏฐิเจตสิกเกิดร่วมด้วยเป็นต้น

(ดู วิปปยุตตจิต)

๒. วิสังสัฏฐวิปปยุตต์ ได้แก่ ความเป็นวิปปยุตต์โดยความไม่ปะปนกัน คือ เป็นนามธรรมและรูปธรรมซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกัน ไม่สามารถผสมกลมกลืนกันได้

(ดู วิปปยุตตธรรม)


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 19 ก.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 13 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ