ความคิด กับ กรรม
 
คุณสงสัย
วันที่  8 พ.ค. 2551
หมายเลข  8603
อ่าน  621
1.  การคิดดี  คิดไม่ดี  เป็นกรรมหรือไม่2.  การคิดดี  คิดไม่ดี  เป็นกรรมบถหรือไม่ โปรดอธิบายให้พอเข้าใจโดยสังเขป

  ความคิดเห็น 1  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 8 พ.ค. 2551

คิดดี คิดไม่ดี เป็นกุศลหรืออกุศล มีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยจึงเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรม  แต่ไม่เป็นกรรมบถที่ครบองค์ให้นำเกิดในสุติภูมิหรืออบายภูมิเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 10 พ.ค. 2551

คิดดีเป็นกุศลจิต  คิดไม่ดีเป็นอกุศลจิต 

ถ้ายังไม่ล่วงออกมาทางกาย  ทางวาจาก็ยังไม่ถึงกรรมบถค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ป้าจาย
ป้าจาย
วันที่ 10 พ.ค. 2551
อกุศลกรรมบถ ทางมโนกรรม มี 3 อย่าง ในทั้งหมดของอกุศลกรรมบถ ที่มี 10 อย่างทางใจ 3 อย่างคือ อภิชฌา พยาบาท และ มิจฉาทิฏฐิที่คุณว่่า คิดไม่ดี สงเคราะห์ในสามอย่างนี้หรือเปล่าคะถ้าครบองค์ของกรรมบถทางใจ หรือมโนกรรม ก็มีทุคติเป็นที่หมายได้ค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ