กฏัตตาวาปนกรรม ให้ผล ?
 
คุณสงสัย
วันที่  8 พ.ค. 2551
หมายเลข  8604
อ่าน  1,007
กฏัตตาวาปนกรรม ให้ผลอย่างไร และให้ผลตอนไหนได้บ้างช่วยกรุณาอธิบายให้เกิดความเห็นถูกด้วย

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 10 พ.ค. 2551

กฏัตตาวาปนกรรม ให้ผลทั้งปฏิสนธิกาลและปวัตติกาล  คือ  ให้ผลนำเกิดในภูมิต่างๆ ตามสมควรแก่กรรม เช่น ถ้าเป็นฝ่ายกุศลให้ผลเกิดในสุคติภูมิ ถ้าเป็นกรรมฝ่ายอกุศลนำเกิดในอบายภูมิ   ส่วนในปวัตติกาล  ให้ผลทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ตามควรแก่กรรม เช่น การเห็นสิ่งที่ดี การได้ยินเสียงที่ดี เป็นต้น 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 10 พ.ค. 2551

กฏัตตาวาปนกรรมทางฝ่ายกุศลให้ผลอุปถัมภ์  ฝ่ายอกุศลเบียดเบียนตัดรอน เช่น  ทางฝ่ายกุศล  ถึงจะไปเกิดเป็นสุนัข ก็ยังมีกรรมอุปถัมภ์ให้กินดีอยู่ดี มีคนรัก  ทางฝ่ายอกุศล เช่น  ไปเกิดเป็นมนุษย์ แต่ก็ยากจน  ลำบาก ฯลฯ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 พ.ค. 2551

  กฏัตตาวาปนกรรม เป็นกรรมที่สักว่ากระทำ  เป็นกรรมเล็กๆ   น้อยๆ    เป็นทั้งฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศล   กฏัตตาวาปนกรรมนั้น  จะให้ผลได้ก็ต่อเมื่อไม่มีครุกรรม (กรรมหนัก)   พหุลกรรมหรืออาจิณณกรรม   (กรรมที่มีกำลัง หรือ กระทำบ่อยๆ เสพจนคุ้น) และ อาสันนกรรม (กรรมที่กระทำเมื่อใกล้ตาย)   ดังนั้น   เมื่อไม่มีกรรม ๓ อย่างนี้แล้ว กฏัตตาวาปนกรรม ก็สามารถที่จะให้ผลได้ ท่านอุปมาไว้เหมือนกับเหมือนท่อนไม้ ที่คนบ้าขว้างไป  จะตกไปในที่ที่ไม่มีจุดหมาย  ครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 10 พ.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ