ฟังธรรม กับ อาจิณกรรม
 
คุณสงสัย
วันที่  7 พ.ค. 2551
หมายเลข  8591
อ่าน  715
การฟังธรรมะ อบรมเจริญปัญญาบ่อยๆ ทุกวัน จะเป็นอาจิณกรรมได้หรือไม่ อย่างไร 

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 7 พ.ค. 2551

กรรมหรือการกระทำที่ทำบ่อยๆ เนืองๆ ชื่อว่า อาจิณณกรรม ครับ

ไม่ว่าจะเป็นตักบาตร รักษาศีล  ฟังธรรม เจริญปัญญา ก็เป็นอาจิณณกรรมฝ่ายดี ครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 7 พ.ค. 2551

อาจิณณกรรม ได้แก่กรรมที่กระทำเนืองๆ

หรือแม้ทำคราวเดียวแต่ส้องเสพเสมอเนืองนิตย์

อาจิณณกรรมนี้ โดยปกติจะให้ผลในปวัตติกาล

เว้นแต่เมื่อบุคคลนั้นไม่เคยได้กระทำครุกรรม และไม่มีอาสัณกรรมแล้ว 

อาจิณณกรรมนี้จึงจะให้ผลปฏิสนธิในชาติหน้า 

เกิดในสุคติภูมิหรืออบายภูมิตามควรแก่กรรมนั้นๆ

 

"การฟังธรรมะอบรมเจริญปัญญาบ่อยๆ ทุกวัน จะเป็นอาจิณกรรมได้หรือไม่อย่างไร"

กรุณาพิจารณาจากเหตุผลดังกล่าวค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
suwit02
วันที่ 7 พ.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 4  
 
เจริญในธรรม
วันที่ 7 พ.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
ตุลา
วันที่ 8 พ.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 8 พ.ค. 2551
  อาจิณณกรรม เป็นกรรมที่กระทำบ่อยๆ   หรือ เนืองๆ   มีทั้งฝ่ายดี และ ทั้งฝ่ายไม่ดี  ตัวอย่างอาจิณณกรรมฝ่ายไม่ดี เช่น นายจุนทะ ซึ่งเป็นคนฆ่าหมู เขาทำการฆ่าหมูตลอดระยะเวลา  ๕๕ ปี นี้เป็นอาจิณณกรรมฝ่ายไม่ดี สำหรับตัวอย่างของอาจิณณกรรม  ฝ่ายดี เช่น  ธัมมิกอุบาสก   เป็นผู้มีศีล ยินดีในการให้ทานทุกกาลเวลาเสมอมา  นี้เป็นอาจิณณกรรมฝ่ายดี ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า  การฟังธรรม อบรมเจริญปัญญา  ที่กระทำสั่งสมบ่อยๆ  เนืองๆ   ย่อมเป็นอาจิณณกรรมฝ่ายดี ครับ
 
  ความคิดเห็น 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 8 พ.ค. 2551

อาจิณกรรม  คือกรรมที่ทำบ่อยๆ   เป็นประจำทุกๆ   วัน  เช่น  ฟังธรรมทุกวัน  ให้ทานทุกวัน  ช่วยงานการกุศลทุกอย่างทุกวันค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 8 พ.ค. 2551

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

แต่ต้องพิจารณาว่าเป็นกุศลบ่อยๆ และเป็นกุศลหรือเปล่าครับ  แม้ขณะฟังธรรม

ครับ  เพราะไม่ได้หมายความว่าการฟังธรรมจะเป็นกุศลไปตลอด  ขณะที่ไม่เข้า

ใจไม่ใช่กุศล ขณะที่คิดว่าเข้าใจแต่เข้าใจผิดก็ไม่ใช่กุศล  แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อ

ปัญญามากขึ้น  ย่อมเห็นประโยชน์ของการฟังพระธรรม  ด้วยความเข้าใจที่เกิด

จากการฟังธรรมทีละเล็กละน้อย   และอบรมเจริญกุศลทุกประการ   ซึ่งทุกอย่าง

เป็นไปตามเหตุปัจจัย  เพราะธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา จึงไม่ทราบว่าก่อนตาย

กรรมใดจะให้ผลได้เลย   แต่ก็ทำให้ดีที่สุดอันเป็นไปตามการสะสมของสภาพ

ธรรมว่าจะโน้มเอียงไปในทางฝ่ายดีหรือไม่ดีและเห็นถูกและเห็นผิดครับ   ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 9  
 
michii
วันที่ 11 พ.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
พาราระวี
วันที่ 29 พ.ค. 2551

อนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ