คำถามเรื่อง กรรม ในพระสูตร
 
คุณสงสัย
วันที่  7 พ.ค. 2551
หมายเลข  8590
อ่าน  1,501

ในพระสูตร  มีกล่าวไว้ว่า...

1.  มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์  หมายถึงอะไร2.  มีกรรมเป็นกำเนิด  หมายถึงอะไร3.  เป็นทายาทของกรรม  หมายถึงอะไร

ช่วยกรุณายกตัวอย่างที่ทำให้เกิดความใจขึ้นด้วย


Tag  กรรม 
  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 7 พ.ค. 2551

๑.มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ อธิบายว่า มีกรรมเป็นญาติ  เป็นเชื้อสาย เป็นต้นตระกูลคือ โดยสมมุติของชาวโลก เรามีเชื้อสายต้นตระกูลที่เป็นคนชื่อนั้นชื่อนี้ แต่  เผ่าพันธุ์ของเราจริงๆ โดยปรมัตถ์คือกรรม คือการกระทำของเรานั่นเอง

๒.มีกรรมเป็นกำเนิด อธิบายว่า กรรมเป็นเหตุเกิดของสัตว์ ถ้าไม่มีกรรมเป็นมูลเดิมนำเกิด สัตว์ก็เกิดไม่ได้  โดยสมมุติเรามีพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิด แต่โดยความจริงเรามีกรรม คือการกระทำดีนั่นเองจึงมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ จึงชื่อว่า มีกรรมเป็นกำเนิด 

๓.เป็นทายาทของกรรม อธิบายว่า เป็นผู้รับมรดกจากกรรม คือการกระทำของตนเอง โดยสมมุติ มีคนชื่อนั้นชื่อนี้เป็นทายาทผู้รับทรัพย์มรดก แต่โดยปรมัตถ์ไม่มีสัตว์บุคคลมีจิต เจตสิก ที่เป็นวิบากเกิดขึ้นรับมรดกคือผลของการกระทำ(กรรม)

 
  ความคิดเห็น 2  
 
suwit02
วันที่ 7 พ.ค. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็น 3  
 
เจริญในธรรม
วันที่ 7 พ.ค. 2551
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็น 4  
 
ตุลา
วันที่ 8 พ.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
เซจาน้อย
วันที่ 8 พ.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 9 พ.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 9 พ.ค. 2551

พระพุทธเจ้าทรงตรัสให้เราพิจารณาเนื่อง ๆ   บ่อย ๆ   ว่าเรามีความเกิด  ความแก่

ความเจ็บ   ความตาย  การพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งปวงเป็นธรรมดา 

ไม่สามารถล่วงพ้นไปได้  เราทำดี ทำชั่ว  เป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ