ขณะฝันเป็นกุศลบ้าง อกุศลบ้าง เป็นอัพยากตะบ้าง ..

 
study
วันที่  6 เม.ย. 2551
หมายเลข  8007
อ่าน  1,694

[เล่มที่ 78] พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ ๖๔๓

ข้อความบางตอน ...

ชื่อว่าการนอนหลับของบุคคล เพราะความเกลื่อนกล่นแล้วด้วยกุศลจิต เป็นต้น ซึ่งเป็นไปรวดเร็วบ่อยๆ อันใดก็ฉันนั้น การข้ามไปจากภวังค์บ่อยๆ เพราะความเป็นไปของการหลับอันใด การประกอบด้วยการหลับนั้น ย่อมเห็นสุบิน เพราะเหตุนั้นการฝันนี้ ย่อมเป็นกุศลบ้าง อกุศลบ้าง เป็นอัพยากตะบ้าง ในการฝันเหล่านั้น เมื่อบุคคลฝันว่าทำการไหว้พระเจดีย์ การฟังธรรม การแสดงธรรมเป็นต้น ย่อมเป็นกุศล เมื่อฝันว่าทำปาณาติบาต เป็นต้น ย่อมเป็นอกุศล พ้นจากจิตทั้งสองนี้ ในขณะแห่งอาวัชชนะและตทารัมมณะ พึงทราบว่าเป็นอัพยากตะ แม้ในเวลาที่กล่าวว่า สิ่งนี้เราเห็นแล้ว สิ่งนี้เราได้ยินแล้ว สิ่งที่ปรากฏแล้วนั่นแหละ ก็เป็นอัพยากตะเช่นกัน


Tag  ฝัน  
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prissna
วันที่ 6 เม.ย. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ.

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 6 เม.ย. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Guest
วันที่ 11 เม.ย. 2551

อัพยาคตะโดยรวมหมายถึงเช่นไร รบกวนท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
study
วันที่ 11 เม.ย. 2551

อัพยากตะ โดยรวมหมายถึง ธรรมที่ไม่เป็นกุศล และ ไม่เป็นอกุศล

อัพยากตะ ได้แก่ วิบากจิต กิริยาจิต เจตสิกที่ประกอบ รูปทั้งหมด และ นิพพาน

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เซจาน้อย
วันที่ 20 พ.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
opanayigo
วันที่ 12 ก.ค. 2551

ขออนุโทนาผู้สนทนาธรรมทุกท่านค่ะ

ทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่ 13 ก.ย. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกพระองค์

กราบขอบพระคุณ และ อนุโมทนาจิตที่เป็นกุศลครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
orawan.c
วันที่ 9 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
chatchai.k
วันที่ 10 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ