ขณะฝันเป็นกุศลบ้าง อกุศลบ้าง เป็นอัพยากตะบ้าง ..
โดย study  6 เม.ย. 2551
หัวข้อหมายเลข 8007

[เล่มที่ 78] พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ ๖๔๓

ข้อความบางตอน ...

ชื่อว่าการนอนหลับของบุคคล เพราะความเกลื่อนกล่นแล้วด้วยกุศลจิต เป็นต้น ซึ่งเป็นไปรวดเร็วบ่อยๆ อันใดก็ฉันนั้น การข้ามไปจากภวังค์บ่อยๆ เพราะความเป็นไปของการหลับอันใด การประกอบด้วยการหลับนั้น ย่อมเห็นสุบิน เพราะเหตุนั้นการฝันนี้ ย่อมเป็นกุศลบ้าง อกุศลบ้าง เป็นอัพยากตะบ้าง ในการฝันเหล่านั้น เมื่อบุคคลฝันว่าทำการไหว้พระเจดีย์ การฟังธรรม การแสดงธรรมเป็นต้น ย่อมเป็นกุศล เมื่อฝันว่าทำปาณาติบาต เป็นต้น ย่อมเป็นอกุศล พ้นจากจิตทั้งสองนี้ ในขณะแห่งอาวัชชนะและตทารัมมณะ พึงทราบว่าเป็นอัพยากตะ แม้ในเวลาที่กล่าวว่า สิ่งนี้เราเห็นแล้ว สิ่งนี้เราได้ยินแล้ว สิ่งที่ปรากฏแล้วนั่นแหละ ก็เป็นอัพยากตะเช่นกันความคิดเห็น 1    โดย prissna  วันที่ 6 เม.ย. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ.


ความคิดเห็น 2    โดย suwit02  วันที่ 6 เม.ย. 2551
สาธุ

ความคิดเห็น 3    โดย Guest  วันที่ 11 เม.ย. 2551

อัพยาคตะโดยรวมหมายถึงเช่นไร รบกวนท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ


ความคิดเห็น 4    โดย study  วันที่ 11 เม.ย. 2551

อัพยากตะ โดยรวมหมายถึง ธรรมที่ไม่เป็นกุศล และ ไม่เป็นอกุศล

อัพยากตะ ได้แก่ วิบากจิต กิริยาจิต เจตสิกที่ประกอบ รูปทั้งหมด และ นิพพาน


ความคิดเห็น 5    โดย เซจาน้อย  วันที่ 20 พ.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ

ความคิดเห็น 6    โดย opanayigo  วันที่ 12 ก.ค. 2551

ขออนุโทนาผู้สนทนาธรรมทุกท่านค่ะ

ทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น


ความคิดเห็น 7    โดย ผ้าเช็ดธุลี  วันที่ 13 ก.ย. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกพระองค์

กราบขอบพระคุณ และ อนุโมทนาจิตที่เป็นกุศลครับ


ความคิดเห็น 8    โดย orawan.c  วันที่ 9 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 9    โดย chatchai.k  วันที่ 10 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ