สีลัพพตปรามาส

 
บ้านธัมมะ
วันที่  14 เม.ย. 2551
หมายเลข  8190
อ่าน  3,475

[เล่มที่ 76] พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๒ หน้าที่ 341

[๖๗๓] สีลัพพตปรามาส เป็นไฉน

ความเห็นว่า ความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยศีล ด้วยพรต ด้วยศีลพรตของสมณพราหมณ์ในภายในนี้แต่ศาสนานี้ ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปข้างทิฏฐิ ป่าชัฏ คือทิฏฐิ กันดาร คือทิฏฐิ ความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแห่งทิฏฐิ สัญโญชน์ คือ ทิฏฐิ ความยึดถือ ความยึดมั่น ความตั้งมั่น ความถือผิดทางชั่ว ทางผิด ภาวะที่ผิด ลัทธิเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศ การถือโดยวิปลาส อันมีลักษณะเช่นว่านี้ อันใดนี้เรียกว่า สีลัพพตปรามาส

ข้อความในอรรถกถาขยายความดังนี้

ความยึดมั่นที่ยึดถือว่า สัตว์อาจเพื่อบริสุทธิ์ด้วยศีลอาจเพื่อบริสุทธิ์ด้วยวัตร อาจเพื่อบริสุทธิ์ด้วยศีลพรตดังนี้ ชื่อ สีลัพพตปรามาส


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 27 เม.ย. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
rungwanni
วันที่ 27 มิ.ย. 2560

อธิบายละเอียดขึ้นได้ไหมเจ้าคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
สมสมัย
วันที่ 18 ก.ย. 2562

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
orawan.c
วันที่ 9 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 10 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Sea
วันที่ 5 มี.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ