เศษของกรรม
 
pornpaon
วันที่  16 มี.ค. 2551
หมายเลข  7934
อ่าน  1,232

ถอดความจากการบรรยายธรรม

ฟังธรรมเข้าใจเรื่องกรรม :ไฟล์ dhamma02428_เศษของกรรมหมายความว่าอะไร

************************************************************

ผู้ฟัง  - อยากจะทราบว่า คำว่า เศษของกรรมเนี่ย ลักษณะเป็นอย่างไง

หมายความว่ายังไง

อ.สุจินต์ - กรรมที่ทำแล้วให้ผลยังไม่หมดค่ะ  ยังเหลือ โอกาสที่จะให้ผล

ผู้ฟัง  - หมายความว่า  ถ้าเผื่อรับผลในอบายแล้ว เศษของกรรมนั้น

ยังไม่หมด

อ.สุจินต์ - ยังไม่หมดได้ค่ะ

ผู้ฟัง   - เหรอฮะ แล้ว..เศษของกรรมนี่ทำปฏิสนธิได้อีก

อ.สุจินต์ - ได้ค่ะ

ผู้ฟัง  - ทำไมแบบว่า...ลักษณะของ...เอ่อ...ของกรรม เนี่ย  ใช้ไป...รู้สึกว่าจวนจะหมดแล้ว  เศษของ กรรมทำไมจึงมีกำลังทำปฏิสนธิได้อีก

อ.สุจินต์ - เมื่อเป็นกรรมที่ครบองค์นะคะ  ก็สามารถจะทำ ให้ปฏิสนธิจิตเกิดได้

ผู้ฟัง  - แล้วกรรมลักษณะไหน  ทำไมจึงเป็นเศษของ กรรมฮะ

อ.สุจินต์ - กรรมนึงๆ นะคะ   จิตเกิดขึ้นกี่ดวง  การกระทำ กรรมหนึ่งที่สำเร็จลงไปแต่ละครั้งๆ นะคะ   จิต เกิดขึ้นกี่ดวง จิตที่กระทำกรรมนั้นสำเร็จลงเนี่ย นะคะ เกิดขึ้นกี่ดวง

ผู้ฟัง  - ไม่ทราบครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
pornpaon
วันที่ 16 มี.ค. 2551

อ.สุจินต์ - วิถีจิตเกิดขึ้นนะคะ

ผู้ฟัง  - ครับ

อ.สุจินต์ - ที่เป็นชวนกุศลจิต หรือ อกุศลจิต จะเกิดขึ้นซ้ำกันเจ็ดขณะ

ผู้ฟัง  - (เสียงเบา) เจ็ดขณะ

อ.สุจินต์ - ถ้าเป็นชวนดวงที่  1  สามารถจะให้ผลได้ในปัจจุบันชาติ

คือ ชาติที่กระทำกรรมนั้น ถ้าไม่ให้ผลในชาตินั้นนะคะ

ชวนดวงที่ 1  จะไม่ทำให้เกิดวิบากในชาติต่อๆ ไปได้เลย

เพราะเหตุว่า ชวนดวงที่ 1 มีกำลังอ่อนกว่าชวนอื่น เพราะ ฉะนั้น  จึงสามารถที่จะให้ผลได้เฉพาะในปัจจุบันชาตินั้น

เพราะฉะนั้น ชวนดวงที่ 1 จึงเป็น ทิฏฐะธัมมะเวทนียกรรม

คือ กรรมที่สามารถจะให้ผลในปัจจุบันชาติ  แต่ก็ไม่มีผู้ใด

สามารถที่จะรู้ได้จริงๆ นะคะ ว่าขณะที่วิบากจิตนี้กำลังเกิด ขึ้นเป็นผลของกรรมใด

อ.สุจินต์ - จะเป็นผลของ  ทิฏฐะธัมมะเวทนียธรรม  คือ  ชวนจิตดวงที่ 1 ในชาตินั้น  หรือว่า จะเป็นผลของอดีตกรรมในชาติก่อน  หรือว่า

จะเป็นผลของกรรมที่...ได้กระทำมาแล้ว  เนิ่นนานในสังสารวัฏฏ์

เพราะเหตุว่า...ชวนจิตนะคะ ที่เป็นกุศลเจ็ดขณะ หรือ อกุศลเจ็ด

ขณะ  มีกาละที่จะให้ผลต่างกัน คือถ้าเป็นชวนจิตดวงที่ 1 ให้ผล

ในปัจจุบันชาตินั้น ทำให้วิบากเกิดขึ้นในปัจจุบันชาตินั้น   ถ้าเป็น

ชวนดวงที่ 7 ก็ทำให้วิบากเกิดขึ้นในชาติต่อไป

ถ้าเป็นชวนดวงที่  2  ถึงดวงที่  6 ก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้วิบากจิต

เกิดในชาติหลังๆ ต่อไปอีกได้ ตราบใดที่ยังมีสังสารวัฏฏ์

เพราะฉะนั้น  แต่ละกรรมที่ได้กระทำสำเร็จลงไปเนี่ยนะคะ

ชวนจิตเกิดอีก ...7 ครั้ง ...7 ครั้ง ...7 ครั้ง กว่ากรรมนึงๆ

จะสำเร็จลงไป

 คลิกที่นี่จ้ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pornpaon
วันที่ 16 มี.ค. 2551

ผู้ฟัง  - ตกลงผมก็ยังไม่เข้าใจว่า การกระทำกรรมสำเร็จครั้งนึงเนี่ย

จิตเกิดกี่ดวง  หรือยังไง...ผมยังไม่เข้าใจ

อ.สุจินต์ - ขณะนี้ทางตาที่เห็นนะคะ (ผู้ฟัง - ครับ) มีชวนเกิดแล้ว 7 ขณะ

(ผู้ฟัง - 7 ขณะ) ที่กำลังได้ยินนะคะ ซึ่งดูเสมือน ว่าทั้งเห็นด้วย ทั้งได้ยินด้วย  ความจริงมีภวังคจิต คั่น และมีมโนทวารวิถีจิตคั่น แล้วก็มีชวนทางโสต ทวารวิถีอีก 7 ขณะ   ในขณะที่ดูเหมือนทุกอย่าง เกิดขึ้นพร้อมกัน   เพราะฉะนั้น เวลาเกิดความคิด หรือเจตนาที่จะกระทำกรรมหนึ่งกรรมใดเริ่มตั้งแต่ คิดเนี่ยค่ะ  ชวนจิตเจ็ดขณะเนี่ยจะเกิดกี่ครั้ง  ...7 ขณะ ...7 ขณะ ...7 ขณะ ...7 ขณะ น่ะค่ะ   กี่ครั้ง กว่ากรรมนึงๆ จะสำเร็จลง  ท่านผู้ฟังคิดจะถวาย ทานนะคะ  กี่ขณะจิต...ที่คิดอย่างนั้น มีการนับได้ มั้ยคะ   ทางตาเห็น 7 ขณะ  ทางหู 7 ขณะ  ทาง   มโนทวาร 7 ขณะ   เกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็ว

เพียงชวนเนี่ยค่ะ 7 ขณะ โดยไม่นับจิตอื่น ซึ่งเกิด ก่อนและเกิดหลังชวนนั้น  และกว่าจะนึกว่า  ถ้าจะ ถวายทานนะคะจะทำอาหารอะไร   ชวนอีกเท่าไร คะ

ผู้ฟัง  - นับไม่ถ้วน

อ.สุจินต์ - ก็นับไม่ถ้วน   เพราะฉะนั้นเมื่อกรรมให้ผลนะคะ

แล้วก็ยังให้ผลไม่หมด  ก็มีเศษของกรรมที่จะ ให้ผลต่อไปได้ คือ กรรมที่ให้ผลแล้ว แต่ยังให้ ไม่หมดจึงชื่อว่า...เศษของกรรม

 

ฟังไฟล์นี้

คลิกที่นี่

 
  ความคิดเห็น 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 16 มี.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 4  
 
prissna
วันที่ 16 มี.ค. 2551
 
    สนทนาธรรมตามกาล...........ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
suwit02
วันที่ 17 มี.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
noynoi
วันที่ 26 ก.ค. 2552

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ