ไม่มีคำว่า... บังเอิญ
 
มาณพน้อย
วันที่  16 มี.ค. 2551
หมายเลข  7935
อ่าน  901
  ข้อความบางตอนจาก...

 คำบรรยายในรายการ "แนวทางเจริญวิปัสสนา"

โดย...ท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์  

"มีท่านผู้ฟังบางท่าน   มีความคิด   มีความเชื่อในเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมภายนอก  กล่าวว่า มีเหตุการณ์จริงๆ ที่เกิดขึ้น เวลาที่โดยสารทางรถยนต์ มีการแลกเปลี่ยนที่นั่งกัน 
   
  ทำให้คนที่แลกเปลี่ยนที่นั่งแล้วนั้น  ไม่ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุนั้น  คล้ายๆ   กับว่าจะ  เป็นการบังเอิญที่ว่า  ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่นั่งกัน  ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนั้น  ซึ่งก็  ทำให้บุคคลที่แลกเปลี่ยนที่นั่งแล้วนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บ
 
ถ้าท่านเป็นผู้ที่มั่นคงในเรื่องผลของกรรมจริงๆ   ท่านจะทราบว่า ทุกท่านนี้สะสม  มาแล้วทั้งนั้น  ทั้งกุศลกรรม และอกุศลกรรม แล้วแต่ว่ากรรมใดพร้อมด้วยเหตุที่สมบูรณ์  ด้วยปัจจัยที่สมบูรณ์ที่จะให้ผลเกิดขึ้น  ผลก็เกิดขึ้น   เพราะฉะนั้น ถ้าท่านเป็นผู้ที่มีความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องของเหตุผล ตามความ  เป็นจริง  ท่านก็จะทราบว่า   ผู้ที่รักษาตน  ก็คือ  ผู้ที่กระทำสุจริตกาย  วาจา ใจ   แต่ผู้ที่  ไม่รักษาตนถึงแม้ว่าคนอื่นจะปกป้องคุ้มครองรักษาสักเท่าไร   เมื่อถึงคราวที่อกุศลกรรม  จะให้ผล  ก็ย่อมทำให้ท่านได้รับผลของอกุศลกรรมนั้น"
 
   
 

  ความคิดเห็น 1  
 
มาณพน้อย
วันที่ 16 มี.ค. 2551
 
   ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครมาคอยแวดล้อม ปกป้องคุ้มครองรักษา   แต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่กระทำ  กายสุจริต วจีสุจริต และ มโนสุจริต  และกายสุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริต   ยังให้ผลอยู่  ก็ย่อมไม่มีบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดสามารถที่จะไปเบียดเบียนประทุษร้ายให้เดือดร้อนได้เลย
 
  ความคิดเห็น 2  
 
prissna
วันที่ 17 มี.ค. 2551  "ธรรมทั้งหลาย..............ย่อมไหลมาแต่เหตุ" หากมั่นคงในเรื่องของกรรมและผลของกรรม ความบังเอิญ ไม่มี.....มีแต่เหตุและผล เท่านั้น. ............................................ขออนุโมทนา.

 
  ความคิดเห็น 3  
 
suwit02
วันที่ 17 มี.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Komsan
วันที่ 3 เม.ย. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 8 เม.ย. 2551

ผู้ที่รักษาตน  ก็คือ  ผู้ที่กระทำสุจริตกาย  วาจา ใจขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 8 เม.ย. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ