กิริยาจิตที่ทำอาวัชชนกิจ

 
บ้านธัมมะ
วันที่  21 ก.พ. 2551
หมายเลข  7447
อ่าน  1,617

ภวังคจิตเกิดดับสืบต่อกันไปเรื่อยๆ จนกว่าวิถีจิตจะเกิด วิถีจิตแรก ที่เกิดก่อนวิถีจิตอื่นๆ คือ จิตที่ทำอาวัชชนกิจ ได้แก่ อาวัชชนจิต ๒ ดวง คือ..

ปัญจทวาราวัชชนจิต ทำอาวัชชนกิจทางปัญจทวารหนึ่งดวง และ

มโนทวาราวัชชนจิต ทำอาวัชชนกิจทางมโนทวารหนึ่งดวง

จิตที่ทำอาวัชชนกิจทั้ง ๒ ดวงนี้เป็นกิริยาจิต คือ ไม่ใช่กุศลจิต ไม่ใช่อกุศลจิต และไม่ใช่วิบากจิต เพราะจิต ๒ ดวงนั้น รู้ได้ทั้งอิฏฐารมณ์ คือ อารมณ์ที่ดีน่าพอใจ และอนิฏาฐารมณ์ คือ อารมณ์ที่ไม่น่าพอใจ ถ้าเป็นวิบากจิตแล้ว อกุศลวิบากรู้ได้แต่อนิฏฐารมณ์ และกุศลวิบาก็รู้ได้แต่อิฏฐารมณ์เท่านั้น

ดาวน์โหลดหนังสือ -->

ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 24 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ