ปสาทรูป ๕ เป็นทั้งทวาร ๕ และ วัตถุ ๕

 
บ้านธัมมะ
วันที่  21 ก.พ. 2551
หมายเลข  7443
อ่าน  3,630

ฉะนั้น ปสาทรูป ๕ จึงเป็นทั้ง ทวาร ๕ และ วัตถุ ๕ ดังนี้ คือ ...

จักขุปสาทรูป เป็นจักขุทวารของ จักขุทวาราวัชชนจิต จักขุวิญญาณจิต สัมปฎิจฉันนจิต สันตีรณจิต โวฏฐัพพนจิต ชวนจิต ตทาลัมพนจิต ซึ่งรู้รูปารมณ์ที่กระทบจักขุปสาทรูปนั้นและรูปารมณ์นั้นยังไม่ดับไป

แต่จักขุปสาทรูปนั้นเป็นจักขุวัตถุคือ เป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณจิต ๒ ดวงเท่านั้น

ส่วนวิถีจิตอื่นๆ ในวาระเดียวกันนั้นคือ จักขุทวาราวัชชนจิต สัมปฏิจฉันนจิต สันตีรณจิต โวฏฐัพพนจิต ชวนจิต ตทาลัมพนจิตเกิดที่หทยวัตถุ

โสตปสาทรูป ฆานปสาทรูป ชิวหาปสาทรูป กายปสาทรูป ก็โดยนัยเดียวกัน

ส่วน หทยรูป นั้นเป็นวัตถุ คือ เป็นที่เกิดของจิต แต่ไม่เป็นทวารเลย

ดาวน์โหลดหนังสือ --> ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 24 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ