เวลาสัตว์เดรัจฉานตายไป จะไปที่เดียวกับมนุษย์รึเปล่า
 
intrstndrd
วันที่  15 ก.พ. 2551
หมายเลข  7382
อ่าน  11,279

     เวลาสัตว์เช่น หมา หมู แมว นก ตายไปแล้ว จะไปชดใช้กรรมเหมือนมนุษย์หรือไม่แล้วทำไมในนรกถึงไม่มีสุนัข หมู แมวแล้วทำไมมีคนบอกว่า เวลาหมาเราตายแล้ว ถ้าเราผูกพันธ์กับหมา  ถ้าเราตายไปเราก็จะได้เจอหมาเรา แล้วตกลงสัตว์เดรัจฉานตายแล้วไปที่ไหน ไปที่เดียวกับมนุษย์รึเปล่ามันยังไง อธิบายให้เคลียร์ด่วน


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 15 ก.พ. 2551

ภูมิที่เกิดของสัตว์ มี ๓๑ ภูมิ สัตว์เดรัจฉานตายไปแล้ว เกิดในสุคติภูมิก็มี เกิดในทุคติภูมิก็มี มนุษย์เหมือนกัน  ยังเกิดไม่เหมือนกันเลย บางคนตายจากมนุษย์ก็ไปเกิดในอบายภูมิ บางคนตายจากมนุษย์ ก็ไปเกิดบนสวรรค์  เป็นเทพบุตร เทพธิดา สัตว์โลก เป็นที่ดูผลของบุญและบาปค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 15 ก.พ. 2551


                                ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

     เวลาสัตว์เช่น หมา หมู แมว นก  ตายไปแล้ว  จะไปชดใช้กรรมเหมือนมนุษย์หรือไม่  ตราบใดที่ยังมีกิเลส  ก็ยังต้องเกิด   เมื่อเกิดแล้วก็ต้องมี  เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส รู้กระทบสัมผัสดีหรือไม่ดีเป็นผลของกรรม ตามที่เราเรียกว่าชดใช้กรรมแล้วทำไมในนรก ถึงไม่มี สุนัข หมู แมว  สุนัข แมว...เป็นภูมิสัตว์เดรัจฉาน ไม่ใช่ภูมินรก  แล้วทำไมมีคนบอกว่า เวลาหมาเราตายแล้ว  ถ้าเราผูกพันธ์กับหมา  ถ้าเราตายไป  เราก็จะได้เจอหมาเรา  อาจเจอได้ครับ  แต่ถ้าด้วยความผูกพันธ์  คงไปเจอกันในที่ไม่ดี  เช่น อบายภูมิ แล้วตกลงสัตว์เดียรัจฉานตาย  แล้วไปที่ไหนไปที่เดียวกับมนุษย์รึป่าว  แล้วแต่กรรมของสัตว์และของมนุษย์ไปภพภูมิเดียวกันหรือไม่ก็ได้  แต่ก็ไม่พ้นไปจาก 31 ภพภูมิ  ถ้ายังมีกิเลสครับ

                                       ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
study
วันที่ 16 ก.พ. 2551
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
study
วันที่ 16 ก.พ. 2551


ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...ว่าด้วยกัณฐกวิมาน [กัณฐกวิมาน] 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ajarnkruo
วันที่ 16 ก.พ. 2551


       เวลาสัตว์  เช่น หมา หมู แมว นก ตายไปแล้ว   จะไปชดใช้กรรมเหมือนมนุษย์หรือ

ไม่  มีทั้งเหมือน และไม่เหมือน คือถ้าเกิดในภพภูมิที่ดี (สุคติภูมิ) คือ  มนุสสภูมิ 1  หรือสวรรค์ 6   ก็เป็นเพราะกุศลกรรมให้ผลที่ดีเช่นกัน  แต่ว่าให้ผลดีแตกต่างกัน  คือไม่เท่ากัน  ตามกรรมที่ได้กระทำ   ส่วนถ้าเกิดในภพภูมิที่ไม่ดี (อบายภูมิ)   คือเกิดเป็นเปรต 1  เดรัจฉาน 1 อสูรกาย 1  สัตว์นรก 1  ก็เป็นนัยยะที่ตรงข้ามกัน  การเกิดในทุคติภูมิ  ตาม

กรรมไม่ดีที่ได้กระทำมาว่าจะมากหรือน้อย   หรือจะต้องทุกข์ทรมานแสนสาหัสยาวนาน

เท่าไร         แล้วทำไมในนรกถึงไม่มีสุนัข หมู แมว  สุนัข หมู  แมว  เป็นกำเนิดของเดรัจฉาน

ส่วนสัตว์นรก  กำเนิดในขุมนรกต่างๆ กัน  รับผลของอกุศลที่หนักกว่า และยาวนานกว่า

สัตว์ในกำเนิดเดรัจฉานมาก       แล้วทำไมมีคนบอกว่าเวลาหมาเราตาย   แล้วถ้าเราผูกพันธ์กับหมา  ถ้าเราตายไป

เราก็จะได้เจอหมาเรา  เป็นเรื่องที่ผู้อื่นบอก  เราก็รับฟังและรู้มาตามที่เขาบอกแต่จะจริง

ไม่จริง ใครก็รู้ไม่ได้  เพราะเกินวิสัยของเราที่จะไปรู้การเกิดของสัตว์เลี้ยงที่ตาย  แล้วไป

เกิดในภพภูมิอื่นทว่ากรรมก็มีทางทำให้จำได้ว่าเขาเคยเป็นสัตว์เลี้ยงของเราหรือไม่  ต่อ

เมื่อเวลาที่เราเสียชีวิตแล้วได้กำเนิดแบบโอปปติกกะ คือ เกิดเป็นตัวผุดขึ้นทันทีสามารถ-ระลึกถึงผลของกรรมที่ได้กระทำไว้ในอดีตได้ว่าทำอะไร...   จึงได้เกิดในภพภูมินั้น  ซึ่งก็

มีได้ในบางสุคติภูมิ เช่น เทวดาชั้นต่างๆ   หรือกำเนิดมนุษย์   (แต่ผู้นั้นต้องมีญาณระลึก

ชาติได้)  และบางทุคติภูมิ เช่น เปรต เป็นต้น         แต่การเกิดแล้วสามารถระลึกชาติได้   จำบุคคลหรือสัตว์เลี้ยงที่เคยผูกพันในชาติ

ก่อนๆ ได้... จะสำคัญอะไร   ในเมื่อขณะนี้  เกิดเป็นมนุษย์  จำความผูกพันกับใครในชาติ

ที่แล้วๆ มาไม่ได้สักอย่างฉะนั้น สิ่งที่สำคัญมากกว่า คือ การฟังธรรม และการอบรมเจริญ

กุศลครับ          แล้วตกลงสัตว์เดียรัจฉานตายแล้ว  ไปที่ไหน ไปที่เดียวกับมนุษย์รึเปล่า ไปได้ทั้งที่

เดียวกัน  คือเกิดในภพภูมิเดียวกัน  และต่างที่กัน   คือเกิดต่างภพภูมิกัน แต่ที่ไปเหมือน

กันแน่นอน  คือต้องไปตามกรรมของตนๆ    ไม่ได้ไปตามกรรมของผู้อื่น กรรมของผู้ใดก็

เป็นของผู้นั้น  มาตามกรรม   ก็ต้องไปตามกรรม   จนกว่าจะปรินิพพาน  จึงจะหมดกรรม  

ไม่ต้องมาเกิดอีก  และก็ตายอีกครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ