ความเข้าใจสภาพธรรม ๐๔ - กิเลสอยู่ภายใน
 
สารธรรม
วันที่  23 ม.ค. 2551
หมายเลข  7104
อ่าน  1,140

 

จากการอบรมเจริญปัญญารู้สภาพจิตขณะต่างๆ เราก็จะรู้จักกิเลสของเราดีขึ้น และจะเห็นว่าเหตุของทุกข์   ความเศร้าโศกนั้น   อยู่ภายในตัวเราเอง ไม่ใช่ภายนอก อะไร คือสิ่งที่มีจริง   และอะไรคือความคิดนึก   เราใช้ภาษาคำพูดเพื่อเป็นสื่อให้เข้าใจความหมาย  บางครั้งคำพูดหมายถึงสิ่งที่มีจริงๆ   ซึ่งสามารถจะรู้ได้โดยตรง บางครั้งคำพูดก็แสดงถึงความคิดนึก เราจะต้องศึกษาให้รู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระสัทธรรมว่าอย่างไร ไม่เช่นนั้น เราก็ยังคงเป็นผู้ที่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเราและรอบๆ ตัวเรา  เมื่อเป็นเช่นนั้น ก็ย่อมไม่สามารถกำจัดความผิดและความเลวร้ายต่างๆ ให้หมดสิ้นไปได้  และเราจะไม่เป็นอิสระจากการถูกจองจำไว้ด้วยโลกธรรม ๘

 

ขอเชิญคลิกอ่านตอนต่อไป และอ่านเพิ่มเติม ...

ความเข้าใจสภาพธรรม - ต้องเป็นการอบรมเจริญปัญญา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pamali
วันที่ 30 ก.ค. 2553

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 23 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ