ความเข้าใจสภาพธรรม ๐๔ ...... กิเลสอยู่ภายใน
 
สารธรรม
วันที่  23 ม.ค. 2551
หมายเลข  7104
อ่าน  1,074

 

 

  จากการอบรมเจริญปัญญารู้สภาพจิตขณะต่างๆ   เราก็จะรู้จักกิเลสของเราดีขึ้น

และจะเห็นว่าเหตุของทุกข์    ความเศร้าโศกนั้น   อยู่ภายในตัวเราเอง   ไม่ใช่ภายนอก

อะไร คือสิ่งที่มีจริง   และอะไรคือความคิดนึก   เราใช้ภาษาคำพูดเพื่อเป็นสื่อให้เข้าใจความหมาย   บางครั้งคำพูดหมายถึงสิ่งที่มีจริงๆ  ซึ่งสามารถจะรู้ได้โดยตรง บางครั้งคำพูดก็แสดงถึงความคิดนึก       เราจะต้องศึกษาให้รู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระสัทธรรมว่าอย่างไร   ไม่เช่นนั้น เราก็ยังคงเป็นผู้ที่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเราและรอบๆ ตัวเรา  เมื่อเป็นเช่นนั้น ก็ย่อมไม่สามารถกำจัดความผิดและความเลวร้ายต่างๆ ให้หมดสิ้นไปได้     และเราจะไม่เป็นอิสระจากการถูกจองจำไว้ด้วยโลกธรรม ๘

 

   ความคิดเห็นที่ 1  
 
pamali
วันที่ 30 ก.ค. 2553

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ