ความเข้าใจสภาพธรรม ๐๗ ...... ชีวิตจริงมีเพียง ๒
 
สารธรรม
วันที่  27 ม.ค. 2551
หมายเลข  7148
อ่าน  1,218

 

 ในชีวิตของเรามีสภาพธรรม ๒ ประเภท คือ ......สภาพรู้ซึ่งสามารถรู้สิ่งต่างๆ ได้นั้น  คือ  นามธรรมสภาพที่ไม่ใช่สภาพรู้นั้น  คือ  รูปธรรม

 

 ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตา โทสะ การเห็น หรือการได้ยิน

เป็นสภาพรู้เป็นนามธรรม  สามารถรู้สิ่งต่างๆ ได้

 เสียง รส แข็ง อ่อน ร้อน เย็น

เป็นสภาพธรรมที่เป็นรูปธรรม ไม่สามารถรู้อะไรได้

   ความคิดเห็นที่ 1  
 
คุณ
วันที่ 5 ส.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pamali
วันที่ 2 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ