ความเข้าใจสภาพธรรม ๐๕ ...... มีไม่ใช่เพียงคิดว่ามี
 
สารธรรม
วันที่  23 ม.ค. 2551
หมายเลข  7105
อ่าน  1,141

 

 

  สภาพจิตขณะต่างๆ นั้นมีจริงๆ ไม่ใช่เพียงคิดว่ามี จิตเป็นสภาพธรรมซึ่งรู้ได้ว่ามีจริงๆ ในขณะนี้  เดี๋ยวนี้   เราสามารถที่จะรู้ลักษณะของจิตที่ดี และจิตที่ไม่ดี ขณะที่จิตนั้นปรากฏ    โลภะและโทสะเกิดจากการเห็นทางตา   ได้ยินทางหู  และทางทวารต่างๆก่อนที่โลภะ และโทสะ จะเกิดจากการเห็นได้นั้น     จะต้องมีขณะที่เพียงแต่เห็นเท่านั้นขณะนี้มีเห็นไหม  เป็นสภาพธรรมที่มีจริงที่รู้ได้ การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การลิ้มรส การกระทบสัมผัส   และความคิดนึกเป็นสภาพธรรมที่มีจริง    ไม่ใช่เพียงแต่คิดว่ามีเท่านั้น มีจิตขณะต่างๆ ซึ่งจะรู้ได้เมื่อปรากฏ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงลักษณะสภาพธรรมที่มีจริง ซึ่งสามารถรู้ได้ สภาพธรรมที่มีจริงนั้นต่างกับสมมุติบัญญัติและมโนภาพ

 เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ